Kontakt

apendo Stockholm

Postadress
Box 7
182 11 Danderyd

Besöks- och leveransadress
Klockar Malms väg 23
182 34 Danderyd

apendo Sundsvall

Adress
Storgatan 73
852 30 Sundsvall

E-post
info@watsonstore.se

Om apendo

apendo är ett ledande specialistföretag med kontor i Stockholm, Sundsvall och Köpenhamn. Vi erbjuder konsulttjänster, produkter och lösningar samt en proaktiv supportfunktion inom våra kompetensområden Enterprise Content Management (ECM) och Business Process Management (BPM).

apendo bidrar som långsiktig partner till sina kunders framgång och utveckling genom ett värdeskapande samarbete för en framtidssäker hantering av information och processer.

apendo stärker sina kunders affärer och konkurrenskraft genom att tillföra strategisk kompetens och skapa effektiva och vid behov anpassade lösningar för affärskritiska processer.

apendo-familjen är ett begrepp där gemenskap och professionalism är ledorden med stort L. I apendo-familjen är en medarbetare aldrig ensam, och som kund har man alltid tillgång till hela apendos samlade expertis och erfarenhet.

apendo är IBM:s ledande partner inom ECM och BPM och är en av IBM certifierad World Wide Support Provider.

apendos verksamhet startade redan 1982 som Mora Tech AB. Namnet har sitt ursprung i Mora kommuns initiativ att skapa ett lokalt teknikbolag för industrin i Dalarna (Mora Teknikcentrum). Den kommunala satsningen utmynnade i Mora Tech AB, som snabbt etablerades som en av de största aktörerna inom CAD- och sedermera GIS-branschen.