IBM Watson på svenska

Idag ställer våra online-tjänster allt högre krav på tillgänglighet, användarvänlighet och inte minst kognitiva förmågor. IBM har med Watson skapat en marknadsledande plattform för att snabbt utveckla kognitiva tjänster där användaren är i fokus. Watson Store levererar nu det svenska språkstödet till Watson, vilket är ett måste för att kunna skapa tjänster som hanterar det svenska språket.